Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Vietsky - đại diện chính thức của Tập đoàn Superior tại Việt Nam

NỒI HƠI ĐỐT DẦU- GAS ỐNG NƯỚC HAI BA LÔNG ĐỒNG NAI

Công nghệ chống cặn đá vôi không hóa chất, thân thiện môi trường.

Tập đoàn Superior Manufacturing đã ứng dụng công nghệ từ trường kể từ năm 1964. Qua nhiều năm, thiết bị xử lý nước đá vôi Superior vẫn là thiết bị tốt nhất trên thị trường. Với khả năng loại bỏ cáu cặn đá vôi không cần sử dụng hóa chất đã giúp ích rất nhiều doanh nghiệp và người dân.

img

Tập đoàn Superior Manufacturing đã ứng dụng công nghệ từ trường kể từ năm 1964. Qua nhiều năm, thiết bị xử lý nước đá vôi Superior vẫn là thiết bị tốt nhất trên thị trường. Với khả năng loại bỏ cáu cặn đá vôi không cần sử dụng hóa chất đã giúp ích rất nhiều doanh nghiệp và người dân.

Tập đoàn Superior Manufacturing đã ứng dụng công nghệ từ trường kể từ năm 1964. Qua nhiều năm, thiết bị xử lý nước đá vôi Superior vẫn là thiết bị tốt nhất trên thị trường. Với khả năng loại bỏ cáu cặn đá vôi không cần sử dụng hóa chất đã giúp ích rất nhiều doanh nghiệp và người dân.

img

Tập đoàn Superior Manufacturing đã ứng dụng công nghệ từ trường kể từ năm 1964. Qua nhiều năm, thiết bị xử lý nước đá vôi Superior vẫn là thiết bị tốt nhất trên thị trường. Với khả năng loại bỏ cáu cặn đá vôi không cần sử dụng hóa chất đã giúp ích rất nhiều doanh nghiệp và người dân.